:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

ชื่อ: ประกาศราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัล์ทติกคอนกรีต สายทางจาก สภ.ย่อยพระลับ ไปทางห้วยพระคือ หมู่ที่ 9 แลหมู่ที่ 13 บ้านเลิงเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

วันที่ลงประกาศ: 20 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_546_0_41_601.pdf