:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

ชื่อ: ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล (ครั้งที่ ๒)

วันที่ลงประกาศ: 23 พ.ค. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_541_7_55_341.pdf