:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

ชื่อ: ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวนราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสำเนียง พุดสุด ถึงที่นานายสุวิทย์ ข้อยุ่น หมู่ที่ ๑ บ้านผือ

วันที่ลงประกาศ: 20 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:


file

purchases_file_105_2023_2_3_5712.pdf