:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

ชื่อ: ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากนานายคำปุ่น ชมพูวิเศษ ไปทางสวน นายยุทธนา แสนสุข หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกน้อย

วันที่ลงประกาศ: 30 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_553_39_9_736.pdf