:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

ข้อมูลผู้บริหาร
นายพงศ์ธร พิศาพิทักษ์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ
โทรศัพท์ 089-7122636
นายบุญธรรม โยคุณ
รองนายกเทศมนตรีตำบลพระลับ
โทรศัพท์ 0878618909
นายไชยวัฒน์ ปิยะเวทสิริกุล
รองนายกเทศมนตรีตำบลพระลับ
โทรศัพท์ 061-2565995
นายวิลาศ สีละพันธ์
ปลัดเทศบาลตำบลพระลับ ( นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง )
โทร : 0996356385