ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-915088 โทรสาร : 043-915039

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ห้องสมุด

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/02/2564
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
110
เดือนนี้
960
เดือนที่แล้ว
3,525
ปีนี้
28,077
ปีที่แล้ว
26,395
ทั้งหมด
54,472
ไอพี ของคุณ
3.229.124.74

วัดสมศรี

 ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๘ บ้านพระคือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๑ งาน อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ ๔ เส้น ๔ วา จดที่นาของชาวบ้าน ทิศใต้ประมาณ ๓ เส้น ๕ วา จดโรงเรียนพระคือ ทิศตะวันออกประมาณ ๓ เส้น ๒ วา จดที่นาของชาวบ้าน ทิศตะวันตกประมาณ ๔ เส้น ๑๐ วา จดถนนหมู่บ้าน อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีต สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ และกุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง
วัดสมศรี ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระมหาปิ่น ปญฺญาพโล รูปที่ ๒ พระลี สิริธโร รูปที่ ๓ พระเสน ขนฺติญาคโม รูปที่ ๔ พระไพร รูปที่ ๕ พระจันทร์ รูปที่ ๖ พระสีทน กาญฺจโน รูปที่ ๗ พระคำผอง รูปที่ ๘ พระสุบิน สุปิโน
ปัจจุบันมี พระมหาอดิศักดิ์ ฐานธมฺโม เป็น เจ้าอาวาส


 
13 มีนาคม 2564