ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-915088 โทรสาร : 043-915039

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ห้องสมุด

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/02/2564
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
2,593
เดือนที่แล้ว
3,546
ปีนี้
2,593
ปีที่แล้ว
26,395
ทั้งหมด
28,988
ไอพี ของคุณ
54.210.223.150

วัดสมศรี

 ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๘ บ้านพระคือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๑ งาน อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ ๔ เส้น ๔ วา จดที่นาของชาวบ้าน ทิศใต้ประมาณ ๓ เส้น ๕ วา จดโรงเรียนพระคือ ทิศตะวันออกประมาณ ๓ เส้น ๒ วา จดที่นาของชาวบ้าน ทิศตะวันตกประมาณ ๔ เส้น ๑๐ วา จดถนนหมู่บ้าน อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีต สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ และกุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง
วัดสมศรี ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระมหาปิ่น ปญฺญาพโล รูปที่ ๒ พระลี สิริธโร รูปที่ ๓ พระเสน ขนฺติญาคโม รูปที่ ๔ พระไพร รูปที่ ๕ พระจันทร์ รูปที่ ๖ พระสีทน กาญฺจโน รูปที่ ๗ พระคำผอง รูปที่ ๘ พระสุบิน สุปิโน
ปัจจุบันมี พระมหาอดิศักดิ์ ฐานธมฺโม เป็น เจ้าอาวาส


 
13 มีนาคม 2564