ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-915088 โทรสาร : 043-915039

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ห้องสมุด

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/02/2564
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
110
เดือนนี้
960
เดือนที่แล้ว
3,525
ปีนี้
28,077
ปีที่แล้ว
26,395
ทั้งหมด
54,472
ไอพี ของคุณ
3.229.124.74


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านผือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)04 ตุลาคม 2561
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านผือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)04 ตุลาคม 2561
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านผือ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)03 ตุลาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่มรา ๑ บ้านผือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)24 กันยายน 2561
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านผือ จำนวน ๑ โครงการ17 กันยายน 2561
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านพระคือ จำนวน ๑ โครงการ17 กันยายน 2561
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวนราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๗ โครงการ26 มิถุนายน 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายบ้านผือ-บ้านโคกน้อย หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 มิถุนายน 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายบ้านผือ-บ้านโคกน้อย หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 มิถุนายน 2561
เอกสารเพิ่มเติม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายบ้านผือ-บ้านโคกน้อย หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 มิถุนายน 2561
เอกสารเพิ่มเติม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ที่ ๑๖ บ้านพระคือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 มิถุนายน 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน่ำ พร้อมบ่อพัก คสล.และรางวี คสล.หมู่ที่ ๑๖ บ้านพระคือ ด้วยวิธีประกวดราคา่อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)08 มิถุนายน 2561
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม22 พฤษภาคม 2561
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตำบลพระลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑13 ธันวาคม 2560
แจ้งผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐25 กันยายน 2559
|<<<.....345678>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี คสล. จากบ้านนายล่ำ กุดทา ไปทางคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๐ บ้านพ25 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี คสล. จากบ้าน นายเข็มชาติ ไปทางถนนสายกลางบ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหัวถนน ตำบลพระลับ25 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี คสล. จากบ้าน นายเข็มชาติ ไปทางถนนสายกลางบ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหัวถนน ตำบลพระลับ25 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี คสล. จากแยกถนนสายกลางบ้านไปทางบ้านนนายสุดใจ ทุยบึงฉิม หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสวรรค์ ตำบลพระลับ25 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จากที่นายอุดม ประชากูล ไปทางที่นายคำปน สมอเขียว หมู่ที่ ๑ บ้านผือ ตำบลพระลับ25 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จากนานายวิญญู นาเมืองจันทร์ ไปทางนานายบุญล้วน ศรีสุระ หมู่ที่ ๑๗ บ้านหนองแสง ตำบลพระลับ25 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครีงการปรับปรุงถนนหินคลุก จากบ้านนายสุรพล ทองส้ม ไปทางพนังกันน้ำปากปะแก หมู่ที่ ๑ บ้านผือ ตำบลพระลับ25 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๑๘๑๐ ขอนแก่น25 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว22 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔21 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงเพื่อใช้สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔21 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลเพื่อใช้สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔21 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๓๒๓ ขอนแก่น17 ธันวาคม 2563
ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถตักหน้าขุดหลัง (JCB) หมายเลขทะเบียน ตฆ ๘๕๙๒16 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔16 ธันวาคม 2563
|<<<.....34567891011.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
|<<<.....34

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
|<<<.....3

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7