ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-915088 โทรสาร : 043-915039

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ห้องสมุด

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/02/2564
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
110
เดือนนี้
960
เดือนที่แล้ว
3,525
ปีนี้
28,077
ปีที่แล้ว
26,395
ทั้งหมด
54,472
ไอพี ของคุณ
3.229.124.74


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองไฮ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์25 กันยายน 2563
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ30 สิงหาคม 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓25 สิงหาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ ๓ บ้านพระคือ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17 กรกฎาคม 2563
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน ๓๔ รายการ15 กรกฎาคม 2563
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างถมดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผือ หมู่ที่ ๑13 กรกฎาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ ๙ บ้านเลิงเปือย ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)07 กรกฎาคม 2563
ประกวดราคาก่อสร้างก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ่อพักและรางวี คสล. หมู่ที่ ๒11 มิถุนายน 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.และรางวี คสล. จากบ้านนางนิสารัตน์ไปทางเลี่ยงเมือง หมู่ที่ ๑๖11 มิถุนายน 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.จากโนนจานไป บ้านนายดอน สุทธิรักษา หมู่ที่ ๑๒11 มิถุนายน 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายทองสุข ไปนางอุบล น้อยภา หมู่ที่ ๑๙11 มิถุนายน 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล.พร้อมเสาไปสปอร์ตไลท์สว่างและวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่๓11 มิถุนายน 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบ่อพักและรางวี คสล.หมู่ที่ ๘11 มิถุนายน 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๒ บ้านผือ11 มิถุนายน 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ บ้านผือ11 มิถุนายน 2563
|<<<12345678>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากแยกถนนลาดยางไปทางบ้านนางเปี่ยง พุดสุด หมู่ที่ ๑๙ บ้านผือ29 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงพยาบาลจิตเวช ไปทางคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๕ บ้านดอนดู่เมืองใหม่29 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางอุมา จุฬา ไปทางบ้านนางอรพิน อุทัยแสน หมู่ที่ ๑๘ บ้านแสงอรุณ29 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพูลทรัพย์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองโพธิ์29 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแสนสุข หมู่ที่ ๑๕ บ้านดอนดู่เมืองใหม่29 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอยู่ดีมีแฮง หมู่ที่ ๑๘ บ้านแสงอรุณ29 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทุ่งสายลม ต่อจากโครงการเดิมไปทางถนนเลี่ยงเมือง ๒๓๐ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองโพธิ์29 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี คสล. จากบ้านนางนิศารัตน์ ไปทางบ้านนายเชาว์ เกาะแก้ง หมู่ที่ ๑๖ บ้านพระคือ29 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี คสล. ซอยบ้านนายแวง หมู่ที่ ๑๓ บ้านเลิงเปือย29 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี คสล. ซอยบ้านนายสมิง จำปีหอม หมู่ที่ ๑๖ บ้านพระคือ29 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี คสล. ซอยบ้านนายสัว เพียอ้ม หมู่ที่ ๑๓ บ้านเลิงเปือย29 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานและเก้าอี้สำนักงาน)29 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบ้านงานครัว28 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา27 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ัอวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ25 มกราคม 2564
|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ12 ตุลาคม 2559
ราคากลางจัดหาวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผือ ประจำปีงบประมาณ 255913 กันยายน 2559
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (กองช่าง)02 กันยายน 2559
ส่งเอกสารราคากลางเพื่อประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง02 กันยายน 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 บ้านหนองโพธิ์ (บ้านนายเสมียน ภิญโญยาง)31 กรกฎาคม 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และกำหนดคุณลักษณะรถพยาบาล (รถตู้)21 กรกฎาคม 2559
การกำหนดราคากลางในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๕๖๙๖ ขอนแก่น07 มิถุนายน 2559
ประกาศราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านหนองโพธิ์26 พฤษภาคม 2559
ประกาศราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. หมู่ที่ 16 บ้านพระคือ26 พฤษภาคม 2559
ประกาศราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 บ้านหนองไฮ26 พฤษภาคม 2559
การกำหนดราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โพเดียมไม้ 1 ตัว22 พฤษภาคม 2559
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 บ้านหัวถนน28 เมษายน 2559
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 19 บ้านผือ28 เมษายน 2559
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สระฉางข้าว หมู่ที่ 1 บ้านผือ28 เมษายน 2559
เอกสารราคากลางเพื่อประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง08 กันยายน 2558
|<<<1234

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
|<<<123

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4