ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-915088 โทรสาร : 043-915039

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ห้องสมุด

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/02/2564
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
3,292
เดือนที่แล้ว
3,766
ปีนี้
22,492
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
22,492
ไอพี ของคุณ
52.90.49.108
นายคำพลอย ดวงพิมพ์
ผู้ใหญ่บ้านบ้านผือ หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ 082 - 7373006นายนิคม สิทธิขวา
ผู้ใหญ่บ้านบ้านผือ หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ 094 - 2800194นายสุขสันต์ โยคุณ
ผู้ใหญ่บ้านบ้านพระคือ หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ 088 - 0315840นายถิรภัทร พลเขตต์
ผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ 080 - 4043469นายกฤตภาส ปรุงศรีปัญญา
ผู้ใหญ่บ้านบ้านหัวถนน หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ 081 - 5469559นายวินัย ทองทัพ
กำนันตำบลพระลับ หมู่ที่ 6
โทรศัพท์ 089 - 7103812นายณเรศ ไชยหงส์
ผู้ใหญ่บ้านบ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 7
โทรศัพท์ 086 - 2341214นางพูลสุข โนนทนวงษ์
ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 8
โทรศัพท์ 087 - 2254136นายสมบัติ ฤทธิชัย
ผู้ใหญ่บ้านบ้านเลิงเปือย หมู่ที่ 9
โทรศัพท์ 087 - 8650511นายวิรัตน์ สิงห์แสง
ผู้ใหญ่บ้านบ้านพระคือ หมู่ที่ 10
โทรศัพท์ 080 - 7567593นางสาวบังอร ขนานเยี่ยม
ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 11
โทรศัพท์ 094 - 7036993นายพนม นาเมืองจันทร์
ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองแสง หมู่ที่ 12
โทรศัพท์ 081 - 7131141นายบุญมี นูเพ็ง
ผู้ใหญ่บ้านบ้านเลิงเปือย หมู่ที่ 13
โทรศัพท์ 093 - 0623366นายสมศักดิ์ แสงสุวรรณ
ผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 14
โทรศัพท์ 089 - 9415639นางสาวอุไรวรรณ ทีคำแก้ว
ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนดู่เมืองใหม่หมู่ที่ 15
โทรศัพท์ 085 - 0076064นายเสด็จ นาเมืองจันทร์
ผู้ใหญ่บ้านบ้านพระคือ หมู่ที่ 16
โทรศัพท์ 087 - 4230589นายภูมิ ภูคำ
ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองแสง หมู่ที่ 17
โทรศัพท์ 089 - 4229729นางเบ็ญจรัตน์ นามมณี
ผู้ใหญ่บ้านบ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 18
โทรศัพท์ 081 - 0556489นายบุญส่ง ฉัตรครบุรี
ผู้ใหญ่บ้านบ้านผือ หมู่ที่ 19
โทรศัพท์ 081 - 3690602