ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-915088 โทรสาร : 043-915039

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ห้องสมุด

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/02/2564
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
118
เดือนนี้
3,651
เดือนที่แล้ว
3,887
ปีนี้
19,767
ปีที่แล้ว
26,395
ทั้งหมด
46,162
ไอพี ของคุณ
18.207.132.226

ดวงตราประจำเทศบาลตำบลพระลับ
ดวงตราประจำเทศบาลตำบลพระลับ
คำอธิบายตราเครื่องหมายของเทศบาลตำบลพระลับ
1. เป็นตรารูปวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร
2. รูปลักษณะภาพดวงตราประจำเทศบาลตำบลพระลับ
2.1 ขอบบนมีอักษร “เทศบาลตำบลพระลับ”
2.2 ขอบล่างมีอักษร “จังหวัดขอนแก่น”
3. รูปลักษณะภาพดวงตรานายทะเบียนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพระลับ
3.1 ขอบบนมีอักษร “สำนักงานเทศบาลตำบลพระลับ”
3.2 ขอบล่างมีอักษร “นายทะเบียนท้องถิ่น”
4. ตรงกลางขอบทั้งสอง มีรูป พระธาตุขามแก่น เป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น และ พระศรีสัตนาคนหุต (หลวงพ่อพระลับ) พระคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น และเจ้าเมืองขอนแก่น เป็นที่มาของชื่อ ตำบลพระลับ
5. ใต้ฐานองค์หลวงพ่อพระลับมีรวงข้าวไขว้ 2 รวง รองใต้ฐาน หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของเกษตรกรรม เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก
“พระธาตุขามแก่น” มีฐานกว้างผายออกเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นฐานบัวคว่ำ 2 ชั้น ต่อด้วยเรือนธาตุซึ่งมีลักษณะเป็นบัวเหลี่ยมซ้อนกัน 2 ชั้น ปลียอดทำเป็น 3 ชั้น แต่ละชั้นเรียวไปสู่ยอด ระหว่างชั้นของยอดกรวยต่อเชื่อมด้วยบัวรัดเกล้า ส่วนยอดพระธาตุมีฉัตรโลหะ 5 ชั้น
“หลวงพ่อพระลับ” หรือพระศรีสัตนาคนหุต เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หล่อด้วยสัมฤทธิ์ มีขนาดหน้าตักกว้าง 11 นิ้ว และสูง 29 นิ้ว ประทับนั่งขัดสมาธิราบ พระพักตร์รูปไข่ พระนลาฏกว้าง พระขนงโก่ง พระเนตรเรียว เหลือบตาลงต่ำ พระนาสิกสันปลายแหลม พระโอษฐ์แย้ม ขนาดพระเกศาเล็กแหลม พระเกตุมาลาใหญ่ รัศมีเป็นเปลว ตั้งอยู่บนฐานกลีบบัว ครองจีวรห่มเฉียง เปิดพระอังสาขวา ชายจีวรยาวลงมาจรดพระนาภี นิ้วพระหัตถ์ยาวเสมอกัน ฐานปัทม์ยกสูงทรงสี่เหลี่ยมบัวคว่ำหงาย และแนวลูกแก้วอกไก่งอนขึ้นทางด้านบน “หลวงพ่อพระลับ” จัดอยู่ในกลุ่มพระพุทธรูปศิลปะลาว“สกุลช่างเวียงจันทน์” คล้ายพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ระเบียงหอพระแก้ว เมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 22 – 24

 
12 มกราคม 2565