ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-915088 โทรสาร : 043-915039

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ห้องสมุด

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/02/2564
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
3,292
เดือนที่แล้ว
3,766
ปีนี้
22,492
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
22,492
ไอพี ของคุณ
52.90.49.108

วารสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลพระลับ ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กันยายน 2564
วารสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลพระลับ ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กันยายน 2564
เพื่อเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและกิจกรรมการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลพระลับ ให้หน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไปได้ทราบ ข้อมูลข่าวสาร ผลการดําเนินงานของแต่ละเดือน ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชน

https://drive.google.com/file/d/1xFu7xioVKS04UgoJX792ayBgvgOJubDi/view?usp=sharing


 
16 พฤศจิกายน 2564