ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-915088 โทรสาร : 043-915039

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ห้องสมุดระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/02/2564
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
583
เดือนที่แล้ว
1,688
ปีนี้
3,178
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
3,178
ไอพี ของคุณ
3.238.173.209

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ ครั้งแรก,เทศบาลตำบลพระลับ,phalub.go.th
05 พฤษภาคม 2564

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระลับ อำเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น,เทศบาลตำบลพระลับ,phalub.go.th
03 พฤษภาคม 2564

ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3,เทศบาลตำบลพระลับ,phalub.go.th
05 เมษายน 2564

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การให้บริการออกหนังสือรับรอง และรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคล ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙,เทศบาลตำบลพระลับ,phalub.go.th
31 มีนาคม 2564

บัญชีราคาประเมินทุรทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒,เทศบาลตำบลพระลับ,phalub.go.th
25 มีนาคม 2564

วิธีแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์,เทศบาลตำบลพระลับ,phalub.go.th
18 มีนาคม 2564

สนามกีฬาในเขตพื้นที่ตำบลพระลับ,เทศบาลตำบลพระลับ,phalub.go.th
13 มีนาคม 2564

คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น,เทศบาลตำบลพระลับ,phalub.go.th
01 มีนาคม 2564

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น,เทศบาลตำบลพระลับ,phalub.go.th
01 มีนาคม 2564

การกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศหรือแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลพระลับ,เทศบาลตำบลพระลับ,phalub.go.th
05 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระลับ เรื่อง การกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศหรือแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลพระลับ,เทศบาลตำบลพระลับ,phalub.go.th
05 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระลับ ให้มีการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพระลับ,เทศบาลตำบลพระลับ,phalub.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระลับ ให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระลับ,เทศบาลตำบลพระลับ,phalub.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระลับ,เทศบาลตำบลพระลับ,phalub.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลพระลับ,เทศบาลตำบลพระลับ,phalub.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (40 รายการ)