ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-915088 โทรสาร : 043-915039

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ห้องสมุด

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/02/2564
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
118
เดือนนี้
3,651
เดือนที่แล้ว
3,887
ปีนี้
19,767
ปีที่แล้ว
26,395
ทั้งหมด
46,162
ไอพี ของคุณ
18.207.132.226

1
ประกาศการรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่่นอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่างของเทศบาลตำบลพระลับ,เทศบาลตำบลพระลับ,phalub.go.th
06 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,เทศบาลตำบลพระลับ,phalub.go.th
25 เมษายน 2565

ประกาศเทศบาลตำบลพระลับ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งทั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,เทศบาลตำบลพระลับ,phalub.go.th
29 มีนาคม 2565

ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,เทศบาลตำบลพระลับ,phalub.go.th
29 มีนาคม 2565

การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะและกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน,เทศบาลตำบลพระลับ,phalub.go.th
14 มีนาคม 2565

การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ผู้อำนวยการกองศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา,เทศบาลตำบลพระลับ,phalub.go.th
03 มีนาคม 2565

การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา,เทศบาลตำบลพระลับ,phalub.go.th
03 มีนาคม 2565

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕,เทศบาลตำบลพระลับ,phalub.go.th
28 กุมภาพันธ์ 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพระลับ,เทศบาลตำบลพระลับ,phalub.go.th
17 กุมภาพันธ์ 2565

รายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ กรณีผู้ประสบภัยอัคคีภัย,เทศบาลตำบลพระลับ,phalub.go.th
15 กุมภาพันธ์ 2565

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ,เทศบาลตำบลพระลับ,phalub.go.th
14 กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม ๒๕๖๕,เทศบาลตำบลพระลับ,phalub.go.th
14 กุมภาพันธ์ 2565

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลพระลับ,phalub.go.th
01 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒,เทศบาลตำบลพระลับ,phalub.go.th
26 มกราคม 2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕,เทศบาลตำบลพระลับ,phalub.go.th
24 มกราคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (93 รายการ)