ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-915088 โทรสาร : 043-915039

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ห้องสมุด

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/02/2564
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
118
เดือนนี้
3,651
เดือนที่แล้ว
3,887
ปีนี้
19,767
ปีที่แล้ว
26,395
ทั้งหมด
46,162
ไอพี ของคุณ
18.207.132.226

นางสาวสายฝน ตาคม
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพระลับ


นางกนกพิชญ์ ศรีสวัสดิ์
ครู (คศ.2)


นายเอิกเกริก ควรแย้ม
ครู (คศ.2)


นางไพจิตร นาคแสง
ครู (คศ.2)


นางสวรี พุทธกันยา
ครู (คศ.1)


นางสาวจันทร์จิรา ทุยบึงฉิม
ครู (คศ.1)


นางสมใจ ดวงพิมพ์
ครู (คศ.1)


นางสาวจิราวรรณ ประเสริฐพงศ์
คนงาน


นางวิไรรัตน์ ไชยบุญเรือง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวรัชนี คุณทุม
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวภัทราวดี พิมพ์ตา
ผู้ดูแลเด็ก