ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-915088 โทรสาร : 043-915039

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ห้องสมุด

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/02/2564
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
3,292
เดือนที่แล้ว
3,766
ปีนี้
22,492
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
22,492
ไอพี ของคุณ
52.90.49.108

นางสาวสายฝน ตาคม
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพระลับ


นางกนกพิชญ์ ศรีสวัสดิ์
ครู (คศ.2)


นายเอิกเกริก ควรแย้ม
ครู (คศ.2)


นางไพจิตร นาคแสง
ครู (คศ.2)


นางสวรี พุทธกันยา
ครู (คศ.1)


นางสาวจันทร์จิรา ทุยบึงฉิม
ครู (คศ.1)


นางสมใจ ดวงพิมพ์
ครู (คศ.1)


นางสาวจิราวรรณ ประเสริฐพงศ์
คนงาน


นางวิไรรัตน์ ไชยบุญเรือง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวรัชนี คุณทุม
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวภัทราวดี พิมพ์ตา
ผู้ดูแลเด็ก