ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-915088 โทรสาร : 043-915039

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ห้องสมุด

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/02/2564
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
3,292
เดือนที่แล้ว
3,766
ปีนี้
22,492
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
22,492
ไอพี ของคุณ
52.90.49.108

นางสุจิตรา อุทธา
ผู้อำนวยการกองสาธาฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)


นายอดิศักดิ์ มาหินกอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)


นางสาวอุไรพร จันทะมาตร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นายพัฒนพงษ์ คุ้มโสก
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ


นางสาวปราณี ทองสำแดง
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ


นางสาววรรณา พงษ์สะคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายอุทัย อาจคำภา
คนงานตกแต่งสวน


นายวิโรจน์ บุษราคัม
คนงานตกแต่งสวน


นายรมรันต์ ศรีชมชื่น
พนักงานขับรถยนต์


นายสุพจน์ ลุนบ้านผือ
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)


นายณัฐทร ดวงบรรเทา
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)


นายไพรวัลย์ ปัญญาพิมพ์
พนักงานขับรถยนต์


นายราชัน ถานทองดี
คนงานประจำรถขยะ (ทักษะ)


นายอุด แสนคำม่วง
คนงานประจำรถขยะ (ทักษะ)


นายฉาน ดวงกรมนา
คนงานประจำรถขยะ (ทักษะ)


นายแปลง วันนา
คนงานประจำรถขยะ (ทักษะ)


นางสาวรัชนี วงษ์คำซาว
คนงาน