ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-915088 โทรสาร : 043-915039

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ห้องสมุด

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/02/2564
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
118
เดือนนี้
3,651
เดือนที่แล้ว
3,887
ปีนี้
19,767
ปีที่แล้ว
26,395
ทั้งหมด
46,162
ไอพี ของคุณ
18.207.132.226

นางสุจิตรา อุทธา
ผู้อำนวยการกองสาธาฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)


นายอดิศักดิ์ มาหินกอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)


นางสาวอุไรพร จันทะมาตร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นายพัฒนพงษ์ คุ้มโสก
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ


นางสาวปราณี ทองสำแดง
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ


นางสาววรรณา พงษ์สะคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวิโรจน์ บุษราคัม
คนงานตกแต่งสวน


นายรมรันต์ ศรีชมชื่น
พนักงานขับรถยนต์


นายสุพจน์ ลุนบ้านผือ
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)


นายณัฐทร ดวงบรรเทา
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)


นายไพรวัลย์ ปัญญาพิมพ์
พนักงานขับรถยนต์


นายราชัน ถานทองดี
คนงานประจำรถขยะ (ทักษะ)


นายอุด แสนคำม่วง
คนงานประจำรถขยะ (ทักษะ)


นายฉาน ดวงกรมนา
คนงานประจำรถขยะ (ทักษะ)


นายแปลง วันนา
คนงานประจำรถขยะ (ทักษะ)


นางสาวรัชนี วงษ์คำซาว
คนงาน