ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-915088 โทรสาร : 043-915039

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ห้องสมุด

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/02/2564
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
3,292
เดือนที่แล้ว
3,766
ปีนี้
22,492
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
22,492
ไอพี ของคุณ
52.90.49.108

นางวาลี ฉางดำ
ผู้อำนวยการกองศึกษา
( นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง )


นางสาวมยุรี สุดชา
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น )


นางสาวสายฝน ดาคม
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น )


นางนภาพร ไชยคำ
นักสันทนาการชำนาญการ


นางสาวทัศนีย์ ดวงนามน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นายจิรพัฒน์ พาณิชย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นายสุชาติ ประชากูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวลภัสรดา เขียวสี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวนิภาภรณ์ ถิตย์ประเสริฐ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นายมนตรี ไชยบุญเรือง
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)


นางสาวณัฏฐิกา หอมจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ