ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-915088 โทรสาร : 043-915039

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ห้องสมุดระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/02/2564
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
583
เดือนที่แล้ว
1,688
ปีนี้
3,178
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
3,178
ไอพี ของคุณ
3.238.173.209

นางวาลี ฉางดำ
ผู้อำนวยการกองศึกษา
( นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง )


นางสาวมยุรี สุดชา
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น )


นางสาวสายฝน ดาคม
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น )


นางนภาพร ไชยคำ
นักสันทนาการชำนาญการ


นางสาวทัศนีย์ ดวงนามน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นายจิรพัฒน์ พาณิชย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นายสุชาติ ประชากูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวลภัสรดา เขียวสี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวณัฏฐิกา หอมจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวนิภาภรณ์ ถิตย์ประเสริฐ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางวิไรรัตน์ ไชยบุญเรือง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวรัชนี คุณทุม
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวภัทราวดี พิมพ์ตา
ผู้ดูแลเด็ก


นายมนตรี ไชยบุญเรือง
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)


นางสาวจิราวรรณ ประเสริฐพงศ์
คนงาน