ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-915088 โทรสาร : 043-915039

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
เว็บไซด์กรมทางหลวง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ห้องสมุด

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/02/2564
วันนี้
404
เมื่อวานนี้
426
เดือนนี้
924
เดือนที่แล้ว
3,808
ปีนี้
35,335
ปีที่แล้ว
26,395
ทั้งหมด
61,730
ไอพี ของคุณ
18.208.132.74

นายเฉลิมชัย แก้วกระจ่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่างระดับกลาง)


นางอมร ธนะสีลังกูล
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)


นายปริญญา ทวีพันธ์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)


นายประเสริฐศักดิ์ ภวภูตานนท์
นายช่างโยธา อาวุโส


นายวิริยะ คำแพง
นายช่างโยธาอาวุโสว่าง


นายอัศวิน คำมณีจันทร์
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายชัชวาล จันทลักษณ์
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน


นายจำเนียร สุทธิประภา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายรัชภูมิ ศิลากุล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายมานพ ยอดสะอาด
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายดำรงค์ชัย จันทร์โสม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายสุวัฒน์ รักอ่อน
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ


นางสาวกรรณิการ์ วงคำชาว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายเสนีย์ ด้วงวังหิน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา