ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-915088 โทรสาร : 043-915039

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ห้องสมุด

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/02/2564
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
3,292
เดือนที่แล้ว
3,766
ปีนี้
22,492
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
22,492
ไอพี ของคุณ
52.90.49.108

นายเฉลิมชัย แก้วกระจ่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่างระดับกลาง)


นางอมร ธนะสีลังกูล
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)


นายปริญญา ทวีพันธ์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)


นายประเสริฐศักดิ์ ภวภูตานนท์
นายช่างโยธา อาวุโส


นายวิริยะ คำแพง
นายช่างโยธาอาวุโส


นายจิระศักดิ์ แหม่งปัง
วิศวกรโยธาชำนาญการ


นายอัศวิน คำมณีจันทร์
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายสล้าง เฉื่อยกลาง
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน


นายจำเนียร สุทธิประภา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายรัชภูมิ ศิลากุล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายมานพ ยอดสะอาด
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายดำรงค์ชัย จันทร์โสม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายสุวัฒน์ รักอ่อน
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ


นางสาวกรรณิการ์ วงคำชาว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายเสนีย์ ด้วงวังหิน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา