ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-915088 โทรสาร : 043-915039

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ห้องสมุดระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/02/2564
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
583
เดือนที่แล้ว
1,688
ปีนี้
3,178
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
3,178
ไอพี ของคุณ
3.238.173.209

นางจรรยา บรรจง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)


นางสาวภัคสกุล ข้อสกุล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น )


นางภาวดี พริ้วไธสง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)


นางสาวฉวีวรรณ ชาภักดี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวณัจชดาภรณ์ กลิ่นหอม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางพาณิชย์ ทุยบึงฉิม
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ


นางสาววัชราภรณ์ จันทะบาล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นางสาวจุทารัตน์ พิมเสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวดวงพร พิมเสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายกำจร ยุทธศิลปเสวี
พนักงานขับรถยนต์


นางคชาภรณ์ วิณะรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวนุสรา ฝ่ายดำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวนภัสนันท์ วงวันศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นายวัชรา โคตรพงษ์สาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ