ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-915088 โทรสาร : 043-915039

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
เว็บไซด์กรมทางหลวง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ห้องสมุด

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/02/2564
วันนี้
404
เมื่อวานนี้
426
เดือนนี้
924
เดือนที่แล้ว
3,808
ปีนี้
35,335
ปีที่แล้ว
26,395
ทั้งหมด
61,730
ไอพี ของคุณ
18.208.132.74

นส.กรวรรณ จุ้มอังวะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)


นางสาวภัคสกุล ข้อสกุล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)


นางภาวดี พริ้วไธสง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวณัจชดาภรณ์ กลิ่นหอม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางพาณิชย์ ทุยบึงฉิม
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ


นางสาววัชราภรณ์ จันทะบาล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นางสาวจุทารัตน์ พิมเสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวดวงพร พิมเสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายกำจร ยุทธศิลปเสวี
พนักงานขับรถยนต์


นางคชาภรณ์ วิณะรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวนุสรา ฝ่ายดำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวนภัสนันท์ วงวันศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นายวัชรา โคตรพงษ์สาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ