ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-915088 โทรสาร : 043-915039

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ห้องสมุด

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/02/2564
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
3,292
เดือนที่แล้ว
3,766
ปีนี้
22,492
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
22,492
ไอพี ของคุณ
52.90.49.108


ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)


นางสาวภัคสกุล ข้อสกุล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น )
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


นางภาวดี พริ้วไธสง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)


นางสาวฉวีวรรณ ชาภักดี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวณัจชดาภรณ์ กลิ่นหอม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางพาณิชย์ ทุยบึงฉิม
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ


นางสาววัชราภรณ์ จันทะบาล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นางสาวจุทารัตน์ พิมเสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวดวงพร พิมเสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายกำจร ยุทธศิลปเสวี
พนักงานขับรถยนต์


นางคชาภรณ์ วิณะรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวนุสรา ฝ่ายดำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวนภัสนันท์ วงวันศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นายวัชรา โคตรพงษ์สาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ