ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-915088 โทรสาร : 043-915039

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ห้องสมุด

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/02/2564
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
118
เดือนนี้
3,651
เดือนที่แล้ว
3,887
ปีนี้
19,767
ปีที่แล้ว
26,395
ทั้งหมด
46,162
ไอพี ของคุณ
18.207.132.226

นางสุชีรา ดรที
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)


นายชัชชัย ปะมาคะเต
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวดาริน แก้วตาบรรเจิด
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


จ่าเอกราชัน พลศิริ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวอาพัฒสราภรณ์ ศรีบุญเรือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายกิตติ ปรินทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวสุรัญชณา พระโคตร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางนิศาชล มะลาด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางมยุรี ใจกว้าง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางกนกพร นาเมืองจันทร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวสุจิตรา กุดทา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการว่าง


นายกิตติศักดิ์ ไวว่อง
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวณัฐชยา สุวรรณสาร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายปริญญา สุนประสพ
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)


นายคฑาวุฒิ ทองดี
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)


นางสาวเสาวรัตน์ โพธิ์เขียว
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นายนราศักดิ์ พลเทพ
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว


นายวีระยุทธ ลองศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางนภัสวรรณ หอมจันทร์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายพลวรชัจ ศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายพิเชฐ พรหมนารท
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวสุทธิลักษณ์ แสงจำรัสชัยกุล
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางสาวณัชชา ฟองทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสมหวัง ศรีบุญเรือง
พนักงานดับเพลิง


นายชูติรัตน์ สมอุ่มจารย์
พนักงานดับเพลิง


นายอุเทน วัดชุม
พนักงานดับเพลิง


นางเพ็ชรตะวัน ล่าม่วง
คนงาน


นางนิภาพร คอบค้อ
คนงาน