ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-915088 โทรสาร : 043-915039

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ห้องสมุด

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/02/2564
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
118
เดือนนี้
3,651
เดือนที่แล้ว
3,887
ปีนี้
19,767
ปีที่แล้ว
26,395
ทั้งหมด
46,162
ไอพี ของคุณ
18.207.132.226

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕27 เม.ย. 2565
2การประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 256524 มี.ค. 2565
3กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖1 มี.ค. 2565
4ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕31 ม.ค. 2565
5ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔10 ก.ย. 2564
6เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔1 ก.ย. 2564
7เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔29 ก.ค. 2564
8เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ประจำป ๒๕๖๔28 พ.ค. 2564
9รายงานผลการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลพระลับ12 พ.ค. 2564
10แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลพระลับ12 พ.ค. 2564
11กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยสามัญ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป ๒๕๖๕12 พ.ค. 2564
12เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓1 พ.ค. 2563
13ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓6 มี.ค. 2563
14เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 25601 พ.ย. 2559

1