ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-915088 โทรสาร : 043-915039

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ห้องสมุด

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/02/2564
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
3,292
เดือนที่แล้ว
3,766
ปีนี้
22,492
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
22,492
ไอพี ของคุณ
52.90.49.108

ลำดับรายการวันที่
1ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔10 ก.ย. 2564
2เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔1 ก.ย. 2564
3เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔29 ก.ค. 2564
4เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ประจำป ๒๕๖๔28 พ.ค. 2564
5รายงานผลการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลพระลับ12 พ.ค. 2564
6แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลพระลับ12 พ.ค. 2564
7กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยสามัญ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป ๒๕๖๕12 พ.ค. 2564
8เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓1 พ.ค. 2563
9ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓6 มี.ค. 2563
10เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 25601 พ.ย. 2559

1