ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-915088 โทรสาร : 043-915039

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ห้องสมุด

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/02/2564
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
3,292
เดือนที่แล้ว
3,766
ปีนี้
22,492
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
22,492
ไอพี ของคุณ
52.90.49.108

ลำดับรายการวันที่
1การประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ( ครั้งที่ 2 ) วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ5 ต.ค. 2564
2การประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1 ) วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ20 ก.ย. 2564
3การประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) วันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔20 ก.ค. 2564
4การประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ7 มิ.ย. 2564
5ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑4 มิ.ย. 2564
6เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔28 พ.ค. 2564
7การประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564 วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 256412 พ.ค. 2564
8กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔12 พ.ค. 2564
9การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลพระลับ12 พ.ค. 2564
10แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลพระลับ12 พ.ค. 2564
11แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลพระลับ12 พ.ค. 2564
12การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลพระลับ12 พ.ค. 2564
13การประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 256313 พ.ย. 2563
14การประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2563 วันที่ 25 กันยายน 256325 ก.ย. 2563
15การประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ( ครั้งที่ 2 ) วันที่ 28 เดือน สิงหาคม 256328 ส.ค. 2563
16รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2563 วันที่ 18 เดือน สิงหาคม 256318 ส.ค. 2563
17รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม 256329 ก.ค. 2563
18รายงานการประชุมสามัญสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม 256329 พ.ค. 2563
19รายงานการประชุมสามัญสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยแรก ประจำปี 2563 วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ 256328 ก.พ. 2563

1