ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-915088 โทรสาร : 043-915039

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ห้องสมุด

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/02/2564
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
118
เดือนนี้
3,651
เดือนที่แล้ว
3,887
ปีนี้
19,767
ปีที่แล้ว
26,395
ทั้งหมด
46,162
ไอพี ของคุณ
18.207.132.226

ลำดับรายการวันที่
1การประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ8 มี.ค. 2565
2การประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ22 ก.พ. 2565
3การประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ( ครั้งที่1 ) วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 256412 ม.ค. 2565
4การประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ( ครั้งที่ 2 ) วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ5 ต.ค. 2564
5การประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1 ) วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ20 ก.ย. 2564
6การประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) วันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔20 ก.ค. 2564
7การประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ7 มิ.ย. 2564
8ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑4 มิ.ย. 2564
9เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔28 พ.ค. 2564
10การประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564 วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 256412 พ.ค. 2564
11กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔12 พ.ค. 2564
12การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลพระลับ12 พ.ค. 2564
13แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลพระลับ12 พ.ค. 2564
14แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลพระลับ12 พ.ค. 2564
15การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลพระลับ12 พ.ค. 2564
16การประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 256313 พ.ย. 2563
17การประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2563 วันที่ 25 กันยายน 256325 ก.ย. 2563
18การประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ( ครั้งที่ 2 ) วันที่ 28 เดือน สิงหาคม 256328 ส.ค. 2563
19รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2563 วันที่ 18 เดือน สิงหาคม 256318 ส.ค. 2563
20รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม 256329 ก.ค. 2563

12  >> >|