ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-915088 โทรสาร : 043-915039

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ห้องสมุด

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/02/2564
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
118
เดือนนี้
3,651
เดือนที่แล้ว
3,887
ปีนี้
19,767
ปีที่แล้ว
26,395
ทั้งหมด
46,162
ไอพี ของคุณ
18.207.132.226

ลำดับรายการวันที่
1นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเทศบาลตำบลพระลับ 256415 มิ.ย. 2564
2แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 2564615 มิ.ย. 2564
3ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 256415 มิ.ย. 2564
4คำสั่งเทศบาลตำบลพระลับ ที่ 211/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง 256415 มิ.ย. 2564
5รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตำบลพระลับ30 ต.ค. 2563
6แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 256330 ก.ย. 2563
7นโยบายการบริหารความเสี่ยง ปีะจำปีงบประมาณ 256316 มี.ค. 2563

1