ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-915088 โทรสาร : 043-915039

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ห้องสมุด

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/02/2564
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
110
เดือนนี้
960
เดือนที่แล้ว
3,525
ปีนี้
28,077
ปีที่แล้ว
26,395
ทั้งหมด
54,472
ไอพี ของคุณ
3.229.124.74

ลำดับรายการวันที่
1มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ4 ต.ค. 2564
2มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งและป้องกันการทุจริต7 มิ.ย. 2564
3มาตรการการตรวจสอบใช้ดุลยพินิจ2 มิ.ย. 2564
4มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม2 มิ.ย. 2564
5มาตรการป้องกันการรับสินบน2 มิ.ย. 2564
6มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง2 มิ.ย. 2564

1