ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-915088 โทรสาร : 043-915039

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ห้องสมุด

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/02/2564
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
3,292
เดือนที่แล้ว
3,766
ปีนี้
22,492
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
22,492
ไอพี ของคุณ
52.90.49.108

ลำดับรายการวันที่
1เทศบัญญัติเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 25641 พ.ย. 2564
2เทศบัญญัติเรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.25641 พ.ย. 2564
3เทศบัญญัติเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.25641 พ.ย. 2564
4เทศบัญญัติเรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.25641 พ.ย. 2564
5เทศบัญญัติเรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.25641 พ.ย. 2564
6เทศบัญญัติเรื่องควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.25641 พ.ย. 2564
7เทศบัญญัติเรื่องควบคุมตลาด พ.ศ. 25641 พ.ย. 2564
8เทศบัญญัติเรื่องควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 25641 พ.ย. 2564
9เทศบัญญัติเรื่องควบคุมการจำหน่ายสินค้ามนที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 25641 พ.ย. 2564
10เทศบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 25641 พ.ย. 2564

1