:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลพระลับ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ

27 ก.ค. 2564

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


documents_file_136_2023_2_4_537451.pdf