ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง

เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดข่อนแก่น

ลงนามถวายพระพร เข้าสู่เว็บไซต์