:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

ชื่อ: วัดตาลเรียง

13 มี.ค. 2564

รายละเอียด:

บ้านผือ เป็นวัดที่ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๐ เป็นวัดที่มีอุโบสถที่สร้างด้วยกระเบื้องเคลือบทั้งหลังทรงจัตุรมุขที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน และยังเป็นวัดที่มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอน ช่วงชั้นที่ ๓ ( ม.๑ – ม. ๓ ) แผนกธรรมบาลีและแผนกสามัญศึกษา ประจำตำบลพระลับ ซึ่งเป็นแหล่งศูนย์รวมน้ำใจสาธุชนชาวตำบลพระลับ จึงทำให้วัดตาลเรียงเป็นวัดที่มีบรรยากาศของการเรียนการสอนซึ่งเต็มไปด้วย สามเณรรูปเล็ก ๆ กำลังอยู่ในวัยใฝ่เรียนใฝ่รู้อย่างมากมาย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร