:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

ชื่อ: ยกเลิกรายการครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับ - ส่งวิทยุ จากการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป

19 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_970_57_29_635.pdf