:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

ชื่อ: การเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกประชาชนในการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย

14 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_814_26_38_257.pdf