:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

ชื่อ: รับสมัครผู้เข้าการประกวด Miss Wellness World Thailand 2024

7 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

เอกสารแนบ

1) จดหมายนำส่ง

2) Proposal โครงการการประกวดนางงามสุขสภาพโลกประเทศไทย

3) โปสเตอร์รายละเอียดการประกวด Miss Wellness World Thailand

4) เอกสารเพื่อใช้ในการสมัครเข้าร่วมประกวด Miss Wellness World Thailand

5) รายละเอียดการขายลิขสิทธิ์ในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด

เนื่องด้วย สถาบันการสร้างชาติซึ่งมี ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์เป็นประธาน ได้จัดการประกวดนางงามสุขสภาพโลกประเทศไทย (Miss Wellness World Thailand) ขึ้นโดยจะมีการคัดเลือกและอบรบสุภาพสตรีให้มีสุขสภาพที่ดี เพื่อสามารถเป็นต้นแบบและเป็นทูตทางด้านสุขสภาพของประเทศไทย ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจสุขสภาพ (Wellness Economy) ซึ่งกองประกวดฯ มีแนวคิดที่จะค้นหาและคัดเลือกนางงามจากระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ก่อนเข้ามาสู่ระดับประเทศ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรับสมัครผู้เข้าประกวดและผู้ถือลิขสิทธิ์ในระดับต่างๆ ดังนี้

1.       ผู้ถือลิขสิทธิ์ระดับจังหวัด (Provincial Representative: PR)

2.       ผู้ถือลิขสิทธิ์ระดับอำเภอ (District Representative: DR)

3.       ผู้ถือลิขสิทธิ์ระดับตำบล (Sub-District Representative: SDR)

ผู้ถือลิขสิทธิ์ในระดับตำบลและอำเภอ จะมีสิทธิในการเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกหรือจัดการประกวดนางงามในพื้นที่ที่ตนเองถือลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัด ก่อนเข้าสู่การประกวด มิส เวลเนส เวิลด์ ในระดับประเทศ โดยมีมูลค่าการถือลิขสิทธิ์ในระดับตำบล คือ 1,000 บาท และมูลค่าการถือลิขสิทธิ์ในระดับอำเภอ คือ 5,000 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมานี้

ในการนี้ กองประกวดฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าประกวด และการรับสมัครผู้ถือลิขสิทธิ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั้งที่อยู่ภายใต้หน่วยงานของท่าน และหน่วยงานพันธมิตรของท่าน ซึ่งผู้ที่สนใจสมัครและ/หรือต้องการซื้อลิขสิทธิ์ สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ 093 732 2250 (คุณเหลียน) หรืออีเมล misswellness.worldthailand@gmail.com

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_770_14_29_909.pdf

catalogs_file_770_14_29_912.pdf

catalogs_file_770_14_29_914.pdf

catalogs_file_770_14_31_499.pdf

catalogs_file_770_14_31_63.pdf

catalogs_file_770_14_31_66.pdf