:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

ชื่อ: ประกาศงดจ่ายน้ำ/พื้นที่ผลกระทบ ด้วยการประปาส่วนภูมภาคขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) จะทำการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุทธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 24.00 น.

27 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_749_54_30_501.pdf