:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

ชื่อ: ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยื่นคำขอต่ออนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ ภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

10 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_744_59_59_265.pdf