:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

ชื่อ: ขอให้จัดส่งเจ้าหน้าที่มารับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/ประกาศหน่วยเลือกตั้งและประกาศที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร ประเภทผู้แทนเกษตรกร

6 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_743_53_44_147.pdf