:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลพระลับ เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือสาธารณะ

3 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลพระลับ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการในตำบลพระลับ เข้าร่วมการจำหน่ายสินค้าในโครงการถนนคนเดินตำบลพระลับ (Phalub Walking Street) " เพิ่มเติม โดยสามารถสมัครได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลพระลับ ตั้งแต่วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.30 - 15.00 น. หรือจนกว่าจะครบจำนวนที่ต้องการ รายละเอียดตามประกาศเทศบาลตำบลพระลับ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับลงทะเบียนและพิจารณาคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า "โครงการถนนคนเดินตำบลพระลับ (Phalub Walking Street) " (ฉบับที่ 2) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทสบาลตำบลพระลับ  โทรศัพท์  043 - 9150888  ต่อ 52

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_714_2023_2_3_725655.pdf