:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

ชื่อ: ภารกิจการปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระลับ

7 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 7  มีนาคม  2566  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระลับ  ได้ออกปฏิบัติภารกิจในการให้บริการน้ำอุปโภคบริโภค  แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลพระลับ ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำประปาเข้าไม่ถึง จำนวน 2  ราย  บริเวณพื้นที่บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 8 แลบ้านพระคือ หมู่ที่ 10  ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

                จากนั้นได้ออกให้บริการรถบรรทุกน้ำในการฉีดล้างอุโบสถ และศาลาวัดสมศรี  เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติปประจำปี 2566 ของชาวบ้านพระคือ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร