:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

ชื่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัด เทศบาลตำบลพระลับ นำเจ้าหน้าที่พร้อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ออกบริการน้ำประปาเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค

23 ก.ย. 2564

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น. นายพงศ์ธร พิศาพิทักษ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ ได้สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัด เทศบาลตำบลพระลับ นำเจ้าหน้าที่พร้อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ออกบริการน้ำประปาเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค ตามคำร้องของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลพระลับ เนื่องจากน้ำประปาไม่ไหล บริเวณบ้านผือ หมู่ที่ 1 ตำบล

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร