:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

ชื่อ: ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง โครงการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ผ่านระบบเครือข่ายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ในพื้นที่เทศบาลตำบลพระลับ

16 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ นายพงศ์ธร พิศาพิทักษ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ พร้อมด้วยนายทวีชาติ ติตะปัญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระลับ เขต 1 และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง และ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในการกำหนดรายละเอียดขอบเขตคุณลักษณะของงาน (Terms Of Reference : TOR) และราคากลาง โครงการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ผ่านระบบเครือข่ายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ในพื้นที่เทศบาลตำบลพระลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อที่จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร