:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

ชื่อ: ภารกิจและการให้บริการประชาชน ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักปลัด เทศบาลตำบลพระลับ 

15 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่  15 มีนาคม พ.ศ 2566  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักปลัด เทศบาลตำบลพระลับ  ใด้ปฏิบัติภารกิจและการให้บริการประชาชน ดังนี้

- ดำเนินการจัดส่งน้ำประปาเพื่ออุปโภค-บริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่น้ำประปาเข้าไม่ถึง บริเวณบ้านพระคือ ม.10 และม.16

- ดำเนินการฉีดน้ำชะล้างถนนเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 บ้านหนองไฮ ม.8

- ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 6 นิ้ว เพื่อสูบน้ำจากคลองส่งน้ำชลประทานเข้าสู่สระน้ำภายในวัดป่าแสงอรุณ

- ดำเนินการจับสัตว์เลื้อยคลาน ที่ร้านระเบียงน้ำ ม.12

- ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาด กิจกรรม “Big Cleaning Day   เนื่องในวันท้องถิ่นไทย” และเตรียมสถานที่จัดงานประเพณีแข่งขันกลองยาวพื้นบ้านตำบลพระลับ  บริเวณลานเอนกประสงค์หนองสระแก้ว บ้านหนองใฮ

- ดำเนินการฉีดล้างท่ออุดตัน ภายในวัดป่าแสงอรุณ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร