:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

ชื่อ: านโยธา กองช่าง เทศบาลตำบลพระลับ ดำเนินการขุดลอกร่องระบายน้ำ บริเวณบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 14

15 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 15 มีนาคม 2566 งานโยธา กองช่าง เทศบาลตำบลพระลับ ดำเนินการขุดลอกร่องระบายน้ำ บริเวณบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 14 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและการส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร