:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

ชื่อ: การประชุมและจัดทำแผนระดับตำบล ร่วมกับผู้นำชุมชนในเขตตำบลพระลับ

15 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

 เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 15  มีนาคม  2566  นายพงศ์ธร  พิศาพิทักษ์กุล  นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชนและงานนโยบายและแผน สำนักปลัด เทศบาลตำบลพระลับ เข้าร่วมประชุมและจัดทำแผนระดับตำบล ร่วมกับผู้นำชุมชนในเขตตำบลพระลับ ณ  ศูนย์เรียนรู้  19  พอเพียง บ้านโนนสวรรค์   หมู่ที่ 6  ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร