:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

ชื่อ: การจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ “ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย  ประจำปี  2566  วันที่ 18  มีนาคม ของทุกปี “

15 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

เมื่อเวลา  09.00 น. วันที่ 15  มีนาคม  2566  นายพงศ์ธร  พิศาพิทักษ์กุล  นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ นำคณะผู้บริหารเทศบาล ฯ  สมาชิกสภาเทศบาล ฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล ดำเนินการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ “ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย  ประจำปี  2566  วันที่ 18  มีนาคม ของทุกปี “ โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาด(Big Cleaning Day) ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หนองสระแก้ว  บ้านหนองไฮ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น สถานที่จัดงานประเพณีแข่งขันกลองยาวพื้นบ้านตำบลพระลับ  ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้านหนองไฮ - โพธิ์ชัย หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดโดยรอบบริเวณหนองสระแก้ว ในครั้งนี้เป็นอย่างดี

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร