:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

ชื่อ: ผลการแข่งขันกีฬา ประจำวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 "โครงการแข่งขันกีฬาทุกระดับทุกประเภทกีฬา กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพระลับคัพ ครั้งที่ 12" ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม -2 เมษายน 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านผือ (สวัสดิราษฎร์วิทยา)

14 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

ผลการแข่งขันกีฬา ประจำวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 "โครงการแข่งขันกีฬาทุกระดับทุกประเภทกีฬา กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพระลับคัพ ครั้งที่ 12" ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม -2 เมษายน 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านผือ (สวัสดิราษฎร์วิทยา)
กีฬาฟุตบอล
1.รุ่นประชาชนทั่วไป ทีมวัยรุ่นหนองแสง แพ้ ทีมแอวมอง 0:3
2.รุ่นประชาชนทั่วไป ทีมพรสวรรค์หมูกระทะ ชนะ ทีมผือนคร B 4:1
3.รุ่นประชาชนทั่วไป ทีมทรัพย์รุ่งโรจน์วัสดุก่อสร้าง ชนะ ทีมวังมัจฉา 4:1 , (1:1)
4.รุ่นอาวุโส 40 ปี ขึ้นไป ทีมกกกอก ชนะ ทีมผือมหานคร 1:0
กีฬาวอลเลย์บอล
1. รุ่นเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 18 ปี ทีมพระคือ ชนะ ทีมดอนพลับ 2 : 0 เซต
2. รุ่นเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 18 ปี ทีม...แม่จะไหล ชนะ ทีมอร่ามใต้พิภพ 2 : 0 เซต
กีฬาเซปักตะกร้อ
1. รุ่นประชาชนชาย ทีมแอวมอง ชนะ ทีม ป่าม่วง
2. รุ่นประชาชนชาย ทีมเสิร์ฟระเบิด B ชนะ ทีม หนองแสง
3. รุ่นประชาชนชาย ทีมซอยหรรษา ชนะ ทีม บาทาไร้เงา
4. รุ่นประชาชนชาย ทีมเสิร์ฟระเบิด C ชนะ ทีม ป่าม่วง
5. รุ่นประชาชนชาย ทีมป๋าหมื่น แพ้ ทีม ผือนคร 1:2 เซต
กีฬาเปตอง
1. รุ่นประชาชนชาย ทีมโคกน้อย A ชนะ ทีมแอวมอง 1
2. รุ่นประชาชนชาย ทีมโนนสวรรค์ A ชนะ ทีมป่าม่วง B
3. รุ่นประชาชนชาย ทีมพระลับ A ชนะ ทีมแอวมอง 2
4. รุ่นประชาชนชาย ทีมโนนสวรรค์ C ชนะ ทีมหนองแสง
5. รุ่นประชาชนชาย ทีมพระลับ B ชนะ ทีมแอวมอง 3
6. รุ่นประชาชนชาย ทีมโนนสวรรค์ ชนะ ทีมพระคือ
7. รุ่นประชาชนชาย ทีมโคกน้อย B ชนะ ทีมโนนสวรรค์ B
8. รุ่นประชาชนชาย ทีมป่าม่วง A ชนะ ทีม ม.16
9. รุ่นประชาชนชาย ทีมโคกน้อย A แพ้ ทีมโนนสวรรค์ A
10. รุ่นประชาชนชาย ทีมแอวมอง 1 ชนะ ทีมป่าม่วง B
11. รุ่นประชาชนชาย ทีมพระลับ A แพ้ ทีมโนนสวรรค์ C

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร